Sık Sorulan Sorular


Arıza Başvurusu Yapmadan Önce...
  • Tesisatınızdaki vanaların açık olduğunu kontrol ediniz.
  • Bina sirkülasyon pompasının çalıştığını kontrol ediniz.
  • Bina devresi pislik tutucusu temizliğini yapınız yada bir tesisat firmasına yaptırınız.
  • Sisteminizde bulunan su miktarını kontrol ediniz. Eğer su eksik ise üst katlarda sorun yaşanacaktır. Ayrıca radyatörlere musluk bağlayarak su almayınız. Radyatörlerin içindeki su termal su değildir. Tesisatınızda eksilen su ısınma problemlerine yol açacağı gibi sık sık ilave edilen su paslanmaya ve sisteminizin arızalanmasına yol açar.
  • Sistemde hava cebi oluşturabilecek uç noktaları kontrol edilmeli ve mutlaka radyatör purjörlerinden sistemin havası atılmalıdır.

 

Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?
Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir.
Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Bu yalıtımsız evde oturan aile;
Kış aylarında konforlu bir ısınma sağlayamadıkları,
daha fazla yakıt kullandıkları,
bunun için daha fazla para ödedikleri
ve bacalarından çevreye o oranda daha
fazla emisyon atıkları için endişeliler.
Bu yalıtımlı evde oturan aile;
Kış aylarını konforlu geçirdikleri,
Daha az yakıt kullandıkları,
Bunun için daha az para ödedikleri ve
Bacalarından çevreye o oranda daha az emisyon attıkları için mutlular.


Enerji tüketimimizin %82 ’si ısıtma için kullanılmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.

Günümüzde sanırım tasarrufa hepimizin fazlasıyla ihtiyacı var. Bu tavsiyeleri uygulayabilir miyiz, bilmiyorum, ama uygulayanlar epeyce tasarruf yaparlar.


Evin Isıtılmasında Isı Tasarrufu Nasıl Yapabilirsiniz?

1) Camlarınızı çift cam (iki cam arasında hava) yapın. Bu şekilde camlardan kaçan ısının %40-%50 sini tasarruf etmiş olursunuz.

2) Kış için bir hava nemlendiricisi alın. Hava kışın çok kuru olur ve kuru hava da soğukluk hissi uyandırır. Eğer bir nemlendirici alırsanız daha düşük sıcaklıklarda kendinizi daha rahat hissedersiniz ve kuru hava hem sizin sağlığınızı için hem de mobilyalarınız için çok daha kötüdür.

3) Geceleri oda sıcaklıklarını düşürünüz, ancak tamamen soğutmayınız.

4) Isıtıcıların etrafı boş olsun ki ısıtıcılar verimli çalışsın, aksi takdirde ısı odayı değil, dışarısını ısıtır.

5) Pencere ve kapıları izole edin, bu şekilde %5’e varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.(İzole ederken sünger kullanabilirsiniz.)

6) Panjur ve ısıtıcının önünü kapatan perdeler değil de pencereyi kapatan perdeler , soğukluğu ve rüzgarı engeller.

7) Doğru havalandırma: Pencereleri kısa süreli, ama sonuna kadar açınız, uzun süreli ve az açık pencerelerde dışarı çok ısı gider, ancak içeri çok az temiz hava gelir.

8) Dört saatten çok dışarı çıkıyorsanız evdeki sıcaklığı düşürünüz.

9) Duvarda, pencerede ve zeminde görünen çatlakları tamir ediniz.

10) Evde sıcaklığı ayarlayan termostat varsa: Termostatı pencerelerden ve kapılardan uzak bir iç duvara koyun ve arkasındaki deliği kapatın. Termometre ile termostatınızı kontrol edin. Termostat kapağını sık sık temizleyin.

11) Çatınızı izole edin.

12) Mümkünse evinize kış bahçesi yapın

Enerji Tasarrufunda Yalıtımın Önemi Nedir?
www.izmirjeotermal.com www.izmirjeotermal.com
Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür. Binanın yalıtım yapılan sol tarafında ısı kayıplarının çok az olduğu, yalıtımsız sağ tarafında ise radyatör arkasından ve pencerelerden ısı kayıplarının fazla olduğu görülmektedir.
www.izmirjeotermal.com www.izmirjeotermal.com
Bildiğimiz gibi ısınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekir. Evimizi yalıtmak demek evi battaniye ile sımsıkı örtmeye benzer. Dışarıdan soğuk içeriye giremez ve içeriden de ısı dışarıya kaçmaz. Evleri yalıtmak için cam yünü, plastik köpük gibi malzemeler kullanılır. Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olmaktadır. Çift cam veya ısıcam olan pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalmaktadır.

Pencere ve kapılarınızda hava sızdıran yerleri belirleyin. Yanan bir mumu pencere kenarlarında ve diğer sızıntı olabilecek yerlerde dolaştırın. Mum alevi sağa sola hareket ediyorsa sızıntı var demektir. Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından olan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve süngerler kullanınız
www.izmirjeotermal.com www.izmirjeotermal.com
Radyatörlerden taşınım ve ışınım yoluyla çıkan ısı radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Dışarıya olan ısı kaybını önlemek için alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştiriniz. İç konfor şartları, oturma odaları ve salonlarda 22ºC, yatak odalarında 20ºC, koridor ve mutfaklarda 20ºC olmalıdır.Türk Standartlarında belirlenen iç hava sıcaklıkları bu şekildedir.(TS2164 Standardı)

Kış aylarında pencerelerinizin perdelerini kapalı tutunuz.Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan alan pencerelerinizi açık tutunuz.Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanılmamalıdır.

Radyatörlerde termostatik vana kullanımının avantajları

a.Her bir mahallin sıcaklığı farklı derecelere ayarlanabilir.Örneğin;
 

 Salon ………....22°C          

 Yatak Odası…20°C

 Mutfak………..20°C gibi.

b.Konfor sıcaklığının her bir mahal için ayrı ayrı seçilebilmesi ve sabit bir değerde tutulabilmesi, sistemin tüm mahaller için ve sürekli çalışmasını engellediğinden, yakıttan tasarruf sağlar.

c.Termostatik vana güneşten gelen ısıyı ve buna benzer dış faktörleri (aydınlatma, insanlar, ocak, fırın, bilgisayar v.b.) algılayabildiğinden, radyatör üzerinden geçen suyun debisini azaltacağı için yakıt tasarrufu sağlar.

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?

Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;

o DOĞAL KAYNAKLAR HIZLA TÜKENİYOR
o ÇEVRE KİRLENİYOR
o ENERJİ İÇİN YÜKSEK MİKTARDA PARA ÖDÜYORUZ

Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre
 

ENERJİYİ VERİMLİ KULLANALIM

Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.

Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55’lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınma’ya neden olmaktadır.

Küresel Isınma’nın oluşumunda Sera Etkisi’nin rolü büyüktür. "Sera Etkisi"ni, güneşten gelen kısa-dalga ışınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun-dalga ışınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz.

Atmosfere atılan diğer sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir.
Termik santrallarda, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür kullanıldığında, bu kirlilik etmenlerinin yanısıra kül de açığa çıkar. Kül civa, kurşun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle yüksek oranda kirletici etkiye sahiptir.

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır.

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında enerji konusuna ilgi artmış ve enerji tasarrufu konusu gündeme gelmiştir.

Enerji tasarrufu yapmak aile bütçesi için önemlidir. Enerjiyi verimli kullanırsak faturalara daha az para öderiz. Enerji tasarrufu devlet bütçesi için de çok önemlidir. Kullandığımız enerjinin yaklaşık %60’ını başka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz.

Yaz Döneminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yaz Döneminde Sıcak Su Kullanmayan Aboneler;

1. Bina tesisatı üzerinde  bulunan sirkülasyon pompalarının giriş ve çıkış vanalarından kapatılması.
2. Pompa tribünlerinin bloke olmaması için pompaların 15 günde bir  5 dk. Süreyle  giriş ve çıkış vanalarının açılarak çalıştırılıp sistem içindeki suyun sirküle edilmesinin sağlanması.
3. Apartman boşluğunda aşırı ısınma söz konusu olduğunda sistemdeki suyun akışı engellemek amacıyla termal devrenin giriş ve çıkış vanalarının kapatılması.
4. Bina tesisatı içindeki suyun paslanmalara ve kabuklaşmaya neden olup kış döneminde sorunlar yaşanmaması için suyun  kesinlikle boşaltılmaması. 

Yaz Döneminde Sıcak Su Kullanan Aboneler;

1. Bina içi tesisatlarında, pompa ve girişi çıkış vanaları vb. hiçbir şekilde değişiklik yapılmaması.

2. Apartman boşluğunda aşırı ısınma  söz konusu olduğunda Şirket teknik personeli tarafından  termal devredeki debi kontrol vanası ile ayarlamanın yapılmasının sağlaması.