Bilgi Güvenliği Politikası

İZMİR JEOTERMAL ENERJİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak; iş sürekliliğini sağlamak, hataları minimize ederek, riskleri en az seviyede tutarak ve verimliliği artırarak güvenlik açıklarından kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçmek, asıl ve yardımcı iş faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için; tüm saldırı, atak ve tehditlere karşı bilgi varlıklarımız korumak en temel “Bilgi Güvenliği Politikamız” dır.

Bu kapsamda;

 • Bilgilerin gizliliğinin korunacağını,
   
 • Bilgilere yetkisi olmayan kişi veya kişiler tarafından erişiminin mümkün olamayacağını,
   
 • Bilgi bütünlüğünün muhafaza edileceğini,
   
 • İş akışlarında gerekli durumlarda bilgiye erişebilirlik ve kullanılabilirlik durumunun sağlanacağını,
   
 • İş ortakları, aboneler ve tedarikçiler gibi üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelerde yer alan şartların, yasalara ve mevzuatlara uygunluk bakımından sürekli kontrol edilerek güncelleneceğini,
   
 • Muhafaza edilen, geliştirilen ve sınanmış iş sürekliliği planları oluşturulacağını,
   
 • Tüm çalışanlar için bilgi güvenliği eğitimleri düzenlenerek, bilgi güvenliği farkındalığının oluşmasının sağlanacağını,
   
 • Gerçekleşen veya gerçekleşme ihtimali olan bilgi güvenliği ihlallerini kayıt altına alarak, sebeplerini ve oluşma durumlarını belirleyerek, tekrarlanmaması için gerekli önlem çalışmalarının yapılacağını,
   
 • Bilgi Güvenliği Politikasının yerine getirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesinde tüm üst düzey yöneticilerin birincil sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğu tüm çalışan ve paydaşlar ile paylaştıklarını, 

Kabul ve taahhüt ederiz.