Diğer İşlemler

 

DEVİR İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
 
-Devir için gerekli belgeler; tapu, yapı kullanım izin belgesi ve kimlik fotokopisidir.

Devir işlemi yapılabilmesi için;

-Eski aboneye ait borç olmaması gerekiyor. Borç var ise Şirket veznemizden ödenmelidir.
-Devir işlemi için başvuruyu   tapu sahibi şahsen yapmalı veya noter vekaleti olan kişi tarafında yapılmalıdır.
-
Devir sözleşmesi gereği güvence bedeli* ve damga pulu ücreti Şirketimiz veznesine ödenmelidir.

*Güvence Bedeli:
Kalorimetre ile ücretlendirilen 100 m² konut için:
 2736 TL (2023-2024)     
100 m² üzeri konutlar için güvence bedeli değerini öğrenmek üzere lütfen Müşteri Hizmetleri Bölümüne başvurunuz. 

ENERJİ AÇMA VE KAPAMA KOŞULLARI
-Enerji açma ve kapama işlemini ancak abonenin kendisi veya resmi vekili kimlik ibraz ederek   yapabilir.
-Açma ve kapama işleminin gerçekleştirilmesi için geriye dönük bir borcun olmaması gerekmektedir.

-Vade tarihi 30 günü geçen ve ödemesi yapılmayan borç nedeniyle kapatılan enerjinin borç tahsil edilerek tekrar açılması halinde 108 TL tutarında “Açma ve Kapatma Bedeli” alınacaktır.
       

GÜVENCE BEDELİ
-Abonelerden alınan depozito  bedelidir.
-
Güvence bedeli, her yıl belirlenecek standart ısınma bedeline bağlı olarak güncellenmektedir.Bu şekilde abonelerin sistemdeki paraları enflasyona karşı korunmaktadır.

-Metre Kare Başına Yıllık Standart Isınma Bedeli = 150*(1000kcal’lik enerjinin ’’TL’’olarak fiyatı) = 
 109,45 TL/m² (2023-2024) değeri STANDART ISINMA BEDELİ dir.