Kalite Politikamız

İzmir Jeotermal A.Ş’nin vizyonu doğrultusunda, yasal şartlara uyumlu, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, abone beklentilerini karşılayan, kolay satın alınabilir, güvenilir  ve çevreye duyarlı ısıtma hizmeti sunmak.

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve sistemin gerekliliklerinin karşılanmasının güvence altna alınması,
   
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması.
   
 • İş süreçlerimizin sürekli değerlendirilmesi ile şirket ve birim performansımızı geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi.
   
 • Yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi.
   
 • Abone memnuniyetinin çalışma prensibi haline getirilmesi.
   
 • Doğa ve çevreye saygılı, sürdürülebilir bir enerji politikası,

Yönünde faaliyetlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, enerji sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak.