Enerji Politikamız

Çevre dostu, yenilenebilir, ulusal kaynağımız olan jeotermal enerjiyi bilime ve tekniğe uygun olarak, en geniş kullanım alanında sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yöneterek işletmek, bulunduğu bölgede en uygun koşullarda toplumun hizmetine sunma kapsamında;

  • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile asgari çalışma maliyetli teknolojileri kullanarak enerji maliyetlerini düşürmeyi,
  • Faaliyetlerimizde verimliliği artırmak için enerji yönetim sistemi ve enerji performansını sürekli gözden geçirerek hedeflerimize ulaşmayı,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
  • Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçirmeyi,
  • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji tasarruflu ürün ve hizmetler satın almayı,

İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. AŞ. olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi çerçevesinde gerekli kaynakları temin ederek faaliyetleri icra  edeceğimizi taahhüt ederiz.