KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru

İZMİR JEOTERMAL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK),  ilgili kişiolarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVKK’ nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

            Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli

elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

Başvuru Formu İçinde Bulunması Gereken Bilgiler

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini ispat edici belge ile başvurması)

Korutürk Mahallesi Mert Sokak No:19
Balçova - İZMİR

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Korutürk Mahallesi Mert Sokak No:19
Balçova - İZMİR

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı Elektronik posta (KEP) adresimize başvuru

izmirjeotermal@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan Elektronik posta adresinizden başvuru

info@izmirjeotermal.com.tr

E-posta’nın konu kısmına“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” için tıklayınız.