Misyon Vizyon Değerler

MİSYON
Çevre dostu, yenilenebilir, ulusal kaynağımız olan jeotermal enerjiyi bilime ve tekniğe uygun olarak, en geniş kullanım alanında sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetmek, işletmek ve bulunduğu yörede en uygun koşullarda toplumun hizmetine sunmak, bölgenin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamak. 
 
VİZYON
İşletme hakkına sahip olduğu jeotermal enerji kaynaklarını işletmek ve toplumun hizmetine sunmak için gereken; kurumsal yapıyı oluşturmak ve mükemmelleştirmek, en uygun ve güncel yöntem ve teknolojileri kullanarak kaynak verimliliğini ve hizmet kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak, faaliyet alanında önder, tercih edilen ve referans alınan bir kurumsal yapı olmak.
 
 
DEĞERLERİMİZ
 
Doğaya/çevreye saygılı olmak,
Ulusal stratejilere odaklı olmak,
Bilime ve tekniğe uygun olmak,
Toplumun beklentilerini karşılamak,
Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, hizmet ve paydaş odaklı olmak,
Alanında önder ve örnek olmak, yetkin olmak,
Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
Kaliteye önem vermek,
Takım çalışmasına uymak, katılımcı olmak,
Güvenilir ve saygın olmak,
Hesap verebilir olmak.