Organizasyon Şeması

ORGANİZASYON ŞEMASI BAĞLILIK İLİŞKİLERİ

A

GENEL MÜDÜR

1-

İşletme Müdürü

2-

Danışmanlar

3-

Kalite Güvence Sorumlusu

4-

Muhasebe Birimi

5-

Personel ve İdari İşler Birimi

6-

Satın Alma ve Ambar Birimi

7-

Yönetici Asistanı

 

B

İŞLETME MÜDÜRÜ

1-

Abone Hizmetleri ve İlişkileri Birimi

2-

Alt Yapı ve İnşaat Birimi

3-

AR-GE ve Yatırım Projeleri Birimi

4-

Bilgi İşlem Birimi

5-

Elektrik/Elektronik Birimi

6-

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

              7-

İşletme Saha Birimi

8-

Jeotermal Sahalar ve Kuyular Birimi

 9-

Teknik Hizmetler, Bakım ve Onarım Birimi