İş Başvuru Yöntemi

   İş başvurusu için özgeçmişinizi tarafımıza göndermeden önce, lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aşağıdaki metni ve aydınlatma metnini okuyunuz, tarafınızca uygun ise ve onaylıyorsanız özgeçmişinizi info@izmirjeotermal.com.tr elektronik posta adresimize gönderiniz.

   Tarafımıza özgeçmişinizi göndermiş olmanız durumunda, aydınlatma metnini okuduğunuzu, incelediğinizi ve metinde belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verilerin, KVKK’ da tanımlanan kapsamda haklarınız saklı kalmak kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine muvafakat ederek özgür iradeniz ile kabul, beyan ve taahhüt ettiğinizi kabul etmekteyiz.

   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin aydınlatma metni aşağıdaki gibidir.

İZMİR JEOTERMAL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İŞ BAŞVURUSU VE ÖZGEÇMİŞ GÖNDERİMİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

   Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş.  tarafından 1 (bir) sayfa olarak hazırlanmıştır.

   İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş, elektronik posta gönderim yöntemi ile info@izmirjeotermal.com.tr adresine özgeçmiş gönderimi ile yapılan iş başvurularında, paylaşmış olduğunuz isim, soy isim, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, meslek, eğitim durumu, diğer kimlik bilgileri, sertifika bilgileri, askerlik durumu bilgisi, seminer bilgileri, referanslara ilişkin bilgiler, cinsiyet, uyruk ve tarafınızdan bildirimi yapılan tüm kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verileriniz, iş gücü ihtiyacının karşılanması amaçlı işe alım aşamalarında ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

   Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

   Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

   Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göreİzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin Korutürk Mahallesi, Mert Sokak No: 19 Balçova/İzmir adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden “info@izmirjeotermal.com.tr” elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 KARİYER