İşletme Tesis ve Kuyular

Balçova- Narlıdere jeotermal işletmesi 1996 yılından itibaren hizmet alanını genişleterek çalışmalarını yürütmüştür. Ancak şirketin kurumsal yapısının, teknik bilgi ve becerisinin ve donanımının sürekli gelişmesi ve ekonomik imkânlarının artışına paralel olarak 2005 yılından itibaren proje-yatırımlarda ve verimlilikte önemli artışlar sağlanmış, şirket bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Buna paralel olarak jeotermal sahada yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu elde edilen jeotermal rezervuar kapasitesinin artışı da yatırımları olumlu yönde etkilemiştir.

2022 yılı sonu itibariyle Balçova – Narlıdere jeotermal işletmesine ait yer üstü tesisleri, yer altı jeotermal enerji nakil hatları ve jeotermal kuyular aşağıda belirtildiği gibidir.

Yer Üstü Tesisleri (Isı Merkezi, Pompa İstasyonları ve Yeraltı Boru Hattı)

Sistemimiz Balçova, Narlıdere, İnciraltı ve Sahilevleri Bölgelerini kapsamaktadır. Sistemimizi oluşturan ana yapılar;

13 adet ısı merkezi,

-       Balçova Isı Merkezi

-       Narlıdere 1 Isı Merkezi

-       Sahilevleri Isı Merkezi

-       Çetaş Alt Isı Merkezi

-       Tuğsuz Alt Isı Merkezi

-       Salih İş Gören Isı Merkezi

-       Özkılçık Isı Merkezi

-       Onur Isı Merkezi

-       Narlıdere 2 (GSF) Isı Merkezi

-       Teleferik Isı Merkezi

-       Yenikale Isı Merkezi

-       Bora Sokak Isı Merkezi

-       Çetin Emeç (S3E1) Isı Merkezi

-       2 adet (Reenjeksiyon) Pompa Terfi İstasyonu,

-       13 adet Üretim Kuyusu (5 sığ, 8 derin),

-       5 adet Reenjeksiyon Kuyusu, (5 derin),

-       4 adet Gözlem Kuyusu,

Toplam yaklaşık 500 km boru hattı.