Katılım Koşulları


1. Tapu fotokopisi,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Yapı kullanım belgesi,

Not: Evrakların eksik olması halinde abonelik işlemi yapılmamaktadır. Tapu Sahibinin müracaatı esas alınır.
Tapu sahibi yok ise vekaleti olan bir kişi  işlemleri yapabilir.