KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

     Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), İzmir Jeotermal Eneri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“İzmir Jeotermal”) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

     İzmir Jeotermal; sosyal ve hukuki sorumlulukları gereğince, İzmir Jeotermal çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, çözüm ortakları, paydaşlar, aboneler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

     İzmir Jeotermal Eneri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ' na erişmek için lütfen tıklayınız.