İHALE

İzmir Jeotermal Enerji San ve Tic. AŞ.' nin
"4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesi nin  (g) bendi kapsamında
yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usüller" için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.


Esas ve Usuller
 

.............................................................................................................................................................................................

“17.07.2024 saat 11.00 tarihinde şirketimizin ihtiyacı olan İzoleli Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Mal alım ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir”

İhale Dokümanları

“03.07.2024 saat 11.00 de Yüksek Performans Kelebek Vana Mal Alım İhalemiz gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir.”

İhale Dokümanları

“28.05.2024 saat 11.00 de şirketimizin ihtiyacı olan tamir ve kaynak hizmet alım işleri ihale edilecektir. İhale bilgi ve belgeleri ekte olup değerli katılımlarınızı bekleriz”

İhale Dokümanları

Şirketimizin ihtiyacı olan Jeotermal pompa bakım hizmet alım ihalesi 08.05.2024 saat 11.00 de idaremizde gerçekleştirilecektir. İhale ile ilgili bilgiler ektedir.”

“İhalemiz görülen lüzum üzerine 15.05.2024 saat 11.00 tarihine ertelenmiştir.”

İhale Dokümanları

“07.05.2024 saat 11.00 de şirketimizin ihtiyacı olan tamir ve kaynak hizmet alım işleri ihale edilecektir. İhale bilgi ve belgeleri ekte olup değerli katılımlarınızı bekleriz”

İhale Dokümanları

“17.04.2024 saat 11.00 de şirketimizin ihtiyacı olan boru montaj hizmeti ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale bilgileri ektedir.”

İhale Dokümanları

“19.04.2024 saat 11.00 de şirketimizin ihtiyacı olan tamir ve kaynak işleri ihale edilecektir. İhale bilgileri ekte olup değerli katılımlarınızı bekleriz.”

İhale Dokümanları

“27.03.2024 saat 11.00 de istisna kapsamında Boru Montaj İşçiliği Hizmet Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir.”
İhale Dokümanları

25.03.2024 tarihi saat 11.00 de İstisna kapsamında Hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir.
İhale Dokümanları

28.02.2024 saat 11:00'da 2024/260472 İK'neli "2024 Yılı Isı Sayaçları Muayene Hizmet Alım" ihale gerçekleştirilecektir. İhale dökümanları ektedir. Bilgilerinize rica ederiz. 
İhale Dokümanları

"2023/1257214 İKN li Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi Bina Altı Debi Kontrol Vanaları Revizyonu Motorlu Debi Ayar Vanası Mal Alımı ihalemiz 16/11/2023 saat 11.00de şirketimizde gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir."
İhale Dokümanları
TEKNİK ŞARTNAMENİN REVİZESİNDEN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR.

“11.08.2023 saat 11.00 de Yatay Sondaj ile İzoleli Çelik Boru Montajı hizmet alım ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir. İhalemiz İstisna kapsamında olup esas ve usuller web sitemizde yayımlanmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederiz.”
İhale Dokümanları

“14.07.2023 tarihinde saat 11.00 de istisna kapsamında 2023/671911 İKN li Boru Montaj İşçiliği hizmet alımı gerçekleştirilecektir. İhale dosyaları ektedir.”
İhale Dosyaları

“Şirketimizin ihtiyacı olan 2023 Yatırımları için  Boru Montaj Hizmeti alımı istisna kapsamında Açık İhale yolu ile ihale edilecektir. İhale bilgilerimiz ekte sunulmaktadır.”
İhale Bilgilerimiz

“Şirketimizin 2023/524430 İKN li İstisna Kapsamında Yatay Sondaj ve İzoleli Çelik Boru sürülmesi işine ait ihale, 31/05/2023 Çarşamba günü, saat 11:00’da yapılacaktır. İhale dokümanları ektedir.”
İhale Dokümanları

Şirketimizin ihtiyacı olan Kuyu Asitlenme operasyonu alınacaktır.  İlgili ihalemiz 16.05.2023 tarihinde saat 11.00 de gerçekleştirilecektir. Ekli dosyalarda ihaleyle ilgili dokümanlar yer almaktadır.
İhale Dokümanları

“2023/370197 İKN li Yüksek Isı Elektromanyetik Debimetre ihalemiz 19.04.2023 tarihinde saat 11.00 de gerçekleştirilecektir. İhalemiz istisna kapsamında olup esas ve usuller web sitemizdedir. İhale bilgileri ekli dokümanlardadır.”
İhale Belgeleri

 
“2023/204176 İKN li İzoleli Çelik Boru ve Fittings İstisna Mal Alım ihalemiz görülen lüzum üzerine 07.03.2023 saat 14.00 e ertelenmiştir. Bilgi edinmenizi rica ederiz.”
 

“2023/204176 iKN li İzoleli Çelik Boru Mal Alım ihalemiz 07/03/2023 saat 11.00 de şirketimiz toplantı odasında gerçekleştirilecektir. İhale teknik detayları ve şartları ekli belgelerde sunulmuştur.”
İhale Belgeleri

“13.01.2023 saat 11.00 de Muhtelif Tamir ve Kaynak İşleri İstisna Kapsamında Hizmet Alım İhalesi gerçekleştirilecektir. İhale dosyası ekte olup İstisna Esas ve Usulleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.”
İhale Belgeleri

“26.12.2022 tarihi saat 11.00 de şirketimizin pompa bakım ihtiyaçlarına yönelik ihale gerçekleştirilecektir. Ihalemiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesinin g) bendi hükmünce istisna kapsamında olup esas ve usüller web sitemizde ilan edilmiştir. Ihaleye ilişkin  bilgi ektedir.”
İhale Belgeleri


“16.12.2022 saat 11.00 de Muhtelif Kaynak ve Tamir Hizmet Alımı ihalemiz gerçekleştirilecektir. Ihalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3ncü maddesinin g bendi hükmünce istisna kapsamında olup, ekli dokümanlarda detaylı bilgi verilmiştir.”
İhale Belgeleri

“2022/885645 İKN li İnhibitör Sistem ve Otomasyonu mal alım ihalesi , 08.09.2022 tarihinde saat 11.00 de şirketimizde gerçekleştirilecektir. Ihale bilgileri ekli belgelerde sunulmuştur.”

"29.07.2022 tarihinde boru montaj işçiliği hizmet alım ihalesi yapılacaktır. Ihalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3ncu maddesinin g bendi hükmünce istisna kapsamındadır. Ihale teknik ve idari detayları ekli dokümanlarda belirtilmiştir."
İhale Belgeleri

“06.07.2022 saat 11.00 de şirketimiz adresinde Ultrasonik Kalorimetre Mal Alım İhalesi gerçekleştirilecektir. Ihale bilgi ve belgelerine eklerden ulaşabilirsiniz.”
İhale Belgeleri

“10.03.2022 saat 11.00 de ekli şartnamelere göre izoleli Çelik boru alımı yapılacaktır. Ihale teknik ve idari şartları ektedir.” 
İhale Şartnamesi
 

“02.03.2022  tarihi saat 11.00 de hurda olan UPS satışı yapılacaktır. İhale şartnamesi ektedir.”
İhale Şartnamesi

“2021/760664 İKN nolu Jeotermal Dik Milli Pompa Alımı ihalemiz 02.12.2021tarihinde saat 11.00 de gerçekleştirilecektir. Pompaların teknik özellikleri ve ihalenin İdari şartları ekte bilgilerinize sunulmuştur. İhalemiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu istisna kapsamında olup, esas ve usuller web sitemizde ayrıca ilan edilmiştir.”
İhale Dokümanları

HURDA SATIŞI YAPILACAKTIR.
"Şirketimize ait olan ve ekte resimleri ve yaklaşık ağırlığı belirtilen Çelik hurda malzemelerin satışı yapılacaktır. Malzemeler Çiğli Organize Sanayi bölgesinden teslim edilecektir. Ihale şartları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Detaylı bilgi için Satın Alma Birimi 0 232 259 08 30 nolu telefondan 182 yada 174 dahili den bilgi almanızı rica ederiz.”
İhale Dokümanlar ve Resimler

“ Görülen lüzum üzerine  2021/566923 İKN li Muhtelif Tamir ve Kaynak İşleri ihalemiz 04.10.2021 saat 11.00 tarihine ertelenmiştir. Güncel ihale dokümanları ektedir. Bilgilerinize rica ederiz.” 
İhale Dokümanları

"Şirketimizin ihtiyacı olan debi ve sıcaklık kontrol vanaları alınacaktır. 28.09.2021 saat:11:00 de ihale edilecektir. İhale dokümanları ektedir. 
İhale Dokümanları

“Şirketimizin ihtiyacı olan Tamir ve Kaynak işleri hizmeti 24.09.2021 saat 11.00 de ihale edilecektir. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesinin g bendine göre İstisna hükmünde olup esas ve usüller şirketimizin web sitesinde ilan edilmiştir.”  (2021/566923 İKN)
İhale Dokümanları

“Debi ve Sıcaklık Kontrol Vanası satin alınacaktır. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesinin g bendi hükmüne göre istisna kapsamında olup ekli dokümanlarda ihale bilgilerine ulaşabilirsiniz. “
İhale Dokümanları

“2021/448500 İKN li Ultrasonik Kalorimetre Mal İhalesi 18.08.2021 tarihi saat 11.00 de şirketimizde gerçekleştirilecektir. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesinin g bendine göre İstisna kapsamında olup, esas ve usüller web sitemizde ilan edilmiştir. İhale dokümanları ekte bilgilerinize sunulmuştur.”
İhale Dokümanları

“Şirketimizde ekonomik ömrünü tamamlamış ve atık durumunda bulunan demir, prinç(sari), alüminyum, krom (paslanmaz) metallerden oluşan muhtelif malzemeler hurda sınıfında satılacaktır. İstekliler ekli formu doldurarak en geç 14.07.2021 saat 15.00 e kadar idaremiz Satınalma/ambar Birimine kapalı zarf içerisinde ulaştıracaktır. Ekonomik açıdan en yüksek birim fiyatları veren istekli hurdaları en geç 3 gün içerisinde teslim alacaktır. Hurda satış Şartları 0 232 2781357 nolu SatınAlma/Ambar Ofisinden detaylı bilgi alınacaktır. “
İhale Dokümanları

“2021/331055 İKN li Eşanjör ve Branşman Montaj İşleri Hizmet Alım ihalesi 23.06.2021 tarihinde saat 11.00 de gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir.”
İhale Dokümanları

“Bina Altı ve Isı Merkezi Ekipmanları Bakım İşleri Hizmet alım ihalemiz 11.06.2021 tarihi saat 11.00 de şirketimizde gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ektedir.”
İhale Dokümanları

“2021/294696 İKN li Ön İzoleli Boru Alım ihalemiz 04.06.2021 tarihi saat 11.00 de şirketimizde gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ekte yer almaktadır.”
İhale Dokümanları

"“2021/235475 İKN Lİ Balçova Termal Otel Boru Yenileme işi ihale edilecektir. Ihale detayları ekli dokümandadır.”
İhale Dokümanları

“Jeotermal Terfi Pompası Mal alımı gerçekleştirilecektir. 2021/394453 İKN li ihalemiz 29/01/2021 tarihinde şirket adresimizde saat 11.00 dedir. İhalemiz istisna kapsamında olup esas ve usüller ilan edilmiştir. İhale dokümanlarına ekte ulaşabilirsiniz.”
İhale Dokümanları

İzmir Jeotermal Enerji San. Ve Tic A.Ş. tarafından satışı yapılacak olan hurdalar ile ilgili satış şartnamesine  aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Şartname

İzmir Jeotermal Enerji San. Ve Tic A.Ş. tarafından satışı yapılacak olan, monitör ve bilgisayar kasalarına ilişkin satış şartnamesine ve ilgili listeye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Şartname ve Liste 

“2020/500215 İKN li 2020/21 Muhtelif Tamir ve Kaynak İşleri Hizmet Alım İhalesi, 29.09.2020 tarihi saat 11.00  de gerçekleştirecektir. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesinin g bendi hükmü Açık İhale olup, esas ve usüller web sitemizde ilan edilmiştir.
Ihale dosyalarına eklerden ulaşılabilir.”

“2020/424733 İKN li Kalorimetre Mal Alım İhalesi istisna kapsamında gerçekleştirilecektir. İhalemiz 26/08/2020 tarihinde saat 11.00 de İzmir Jeotermal Toplantı odasında gerçekleştirilecektir. İhale dokümanları ekte bilgilerinize sunulmuştur.”
Kalorimetre Mal Alım İhale Dokümanları

“2020/21 Isıtma Sezonu 2062 adet Bina Altı ve Isı Merkezi Ekipmanları  Hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Ihalemiz 09.06.2020 tarihi saat 11.00 de  gerçekleştirilecek olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3ncü maddenin g bendi kapsamındadır. Ihale dokümanları ekte bilgilerinize sunulmuştur.”
Bina Altı ve Isı Merkezi Ekipmanları  Hizmet Alımı İhale Dokümanları

“Eşanjör ve Branşman Montaj İşleri Hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Ihalemiz 10.06.2020 tarihi saat 11.00 de  gerçekleştirilecek olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3ncü maddenin g bendi kapsamındadır. Ihale dokümanları ekte bilgilerinize sunulmuştur.”
Eşanjör ve Branşman Montaj İşleri Hizmet Alımı İhale Dokümanları

“2020/120506 İKN li Jeotermal Terfi Pompası mal alımı 09/03/2020 tarihinde saat 11.00 de şirketimizde gerçekleştirilecektir.  İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3ncü maddesinin g bendine göre istisna kapsamındadır. Ihale dokümanları, esas ve usülleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.”  
2020/120506 Ihale Dokümanları

“Şirketimize ait 1 adet Asfalt Kesme Makinası ve 1 adet Kompaktör ihale yolu ile satılacaktır. Ihalemiz 13.11.2019 tarihinde saat 11.00 de şirketimiz adresinde gerçekleştirilecektir. Ihale ve ekipman bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.” 
İhale ve Ekipman Bilgileri 13.11.2019

"11.10.2019 tarihli hurda satış ilanımıza ekli dokümandan erişebilirsiniz."
Hurda_Satış_İlanı_11.10.2019

“09/10/2019 tarihi saat 11.00 de Jeotermal Derinkuyu içi pompa mal alımı ihalemiz gerçekleştirilecektir. Ihale bilgi ve belgeleri ektedir.”
İhale Dokümanları için tıklayınız.

“ Şirketimize ait 8 adet çeşitli özellikte yazıcı satılacaktır. Satış ihalemiz ile ilgili bilgiler ektedir.”
İhale Dokümanları için tıklayınız.

“28.08.2019 tarihinde :  2019/404975 İKNLİ muhtelif kaynak ve tamir işleri hizmet alım ihalemiz gerçekleştirilecektir. Ihalemiz istisna kapsamında olup ilgili esas ve usüller web sitemizde mevcuttur. Ihalemiz ile ilgili detaylı bilgiler ekli dokümanlarda bulunmaktadır.”
İhale Dokümanları için tıklayınız.

“Muhtelif Tamir ve Kaynak ihalemiz gerçekleştirilecektir. Ihalemiz 20/08/2019 tarihinde saat 11.00 de şirketimiz toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Ihale dosyaları ekte bilgilerinize sunulmuştur.”
İhale Dokümaları için tıklayınız.

“ 2019/20 dönemi için Muhtelif Kaynak ve Tamir İşleri Hizmeti alınacaktır. Ihalemiz 26/07/2019 saat 14.00 te gerçekleştirilecektir. Iahelmiz ile ilgili bilgi ve belgeler ektedir."
İhale Dokümanları için tıklayınız.

“ Kalorimetre Mal alımı ihalesi yapılacaktır. İhalemiz 26/07/2019 tarihi saat 11.00 de gerçekleştirilecek olup , ihale dokümanları ektedir. Ihalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3ncü maddesinin g bendi istisna kapsamında olup esas ve usüller yayımlanmıştır."
İhale Dokümanları için tıklayınız.      Zeyilname için tıklayınız.

“ SONUÇ İLANIDIR”
İhale kayıt numarası: 2019/344218
İdarenin adı: İZMİR JEOTERMAL ENER Jİ SANAYİ VE TİC
İşin adı: Kalorimetre Mal Alım İhalesi
İşin yaklaşık maliyeti* : 763.688,75 TL
İhale usulü  : 4734 3-g İstisna, Açık İhale Usulü
Doküman satın alanların sayısı: 1
Toplam teklif sayısı: 1
Geçerli teklif sayısı : 1
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin  :
a) sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı  :Madenenerji Enerji ve Ölçüm Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
b) tutarı :754.341  TL
 

“ 2019/311922 İKN Lİ Kalorimetre mal alım ihalemiz , şirketimiz adresinde 09.07.2019 tarihinde saat 11.00 de gerçekleştirilecektir. Ihale Teknik ve idari şartları gösterir belgeler ektedir. İhalemiz istisna kapsamında olup esas ve usüller web sitemizde yayımlanmıştır."
İhale Dokümanları için tıklayınız.

"2019-20 yılı eşanjör ve branşman montaj işleri hizmet alımı yapılacaktır. İhalemiz 28/05/2019 tarihi saat 11.00 de gerçekleştirilecek olup , ihale dokümanları ektedir. Ihalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3ncü maddesinin g bendi istisna kapsamında olup esas ve usüller yayımlanmıştır.”
İhale Dokümanları için tıklayınız.

“Bina Altı Debi Kontrol Vanası mal alım ihalesi yapılacaktır. 2019/222763 İKN Lİ ihalemiz 15/05/2019 tarihinde saat 11.00 de şirket adresimizde gerçekleştirilecektir. Ihalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3ncü maddesinin g bendi hükmünce istisna kapsamında olup esas ve usüller ilan edilmiştir. Ilgi ihalemiz dokümanları ekte olup ihalemize katılmak için şirketimizden dosya satin almanız gerekmektedir.” 
İhale Dokümanları için tıklayınız.

“2019-20 yılı eşanjör ve branşman montaj işleri hizmet alımı yapılacaktır. İhalemiz 16/05/2019 tarihi saat 11.00 de gerçekleştirilecek olup , ihale dokümanları ektedir. Ihalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3ncü maddesinin g bendi istisna kapsamında olup esas ve usüller yayımlanmıştır.”
İhale Dokümanları için tıklayınız."Şirketimize ait hurda niteliğindeki 3 adet Jeneratör ve 1 adet kompresörün satışı 29.04.2019 tarihinde saat 11.00 de gerçekleştirilecektir. Satış ile ilgili hususlar ekli şartnamelerde görülmektedir. "

Ek1- Genel Şartname için tıklayınız.  Ek2- Satış Şartname için tıklayınız.

“2019/121389 İKN li Doğanbey Termal Tedavi Merkezi Proje Danışmanlık Hizmet Alımı yapılacaktır. Ihale tarihimiz 27/03/2019 saat 11.00 dir. Ihaleye katılım gerekli bilgi ve belgeler eklerde sunulmuştur.”
İhale Belgeleri için lütfen tıklayınız.  

 “ Isı merkezlerimiz için Eşanjör Alımı yapılacaktır. 2019/105055 İKN li ihalemiz 07.03.2019 saat 11.00 de yapılacak olup istisna kapsamındadır. Ihale şartnamesi ektedir.”

İhale Şartnamesi: 2019 Eşanjör ONUR IM S3-S4

“ Şirketimize ait 19 adet Elektrik Motoru satışa çıkarılacaktır. Satış usülü ile ilgili belge ve bilgileri ekte görebilirsiniz.”
Belge ve Bilgileri için tıklayınız.

“Seferihisar Termal Tedavi Merkezi Proje Danışmanlık Hizmet Alım İhalesi" 16 Kasım 2018 tarihinde şirketimizde gerçekleştirilecektir. İhalemiz istisna kapsamında olup esas ve usüllere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Şartname ve sözleşme tasarısını ekte görebilirsiniz.”
Şartname ve Sözleşme Tasarısı için tıklayınız.

“Şirketimize ait elektrik motorları kapalı zarf usulü satışa sunulacaktır. Satış ile ilgili şartlar ve elektrik motorlarının listesi ektedir"
 Teknik Şartnamedeki Hatalardan Dolayı İhalemiz İptal Edilmişir.

“Jeotermal Sondaj Kuyu Hizmet Alımı gerçekleştirilecektir. İhalemizle ilgili bilgilere ekli dosyalardan  ulaşabilirsiniz. İhalemiz 4734 sayılı kanunun 3ncü maddesinin (g) bendi hükmünce istisna kapsamında olup, esas ve usuller internet sitemizde yayımlanmıştır.”
Dokümanlar için
tıklayınız.

“Ultrasonik Kalorimetre mal alım ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale hakkında bilgiler ekli dokümanlarda sunulmuştur.” 
 Dokümanlar için
tıklayınız.

İZMİR JEOTERMAL ENERJİ SAN. TİC. VE A.Ş.
SATILIK ARAÇ

1- Şartnamelerde nitelikleri belirtilen araç açık arttırma usulü ile gösterilen gün ve saatte şirket adresimizde komisyon huzurunda satışa çıkarılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte;
ihale saatine kadar İzmir Jeotermal Enerji San Tic. A.Ş.  adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait Şartnameler şirketimizden görülebilir yada internet sitemizden indirebilirler. Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
4- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Şirketimizin Muhasebesine başvurmak suretiyle temin edebilirler.
5- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Satış bedeline KDV dahil değildir.
6-Satış ile ilgili personel Atilla YILDIZ-Personel ve İdari İşler Birim Yöneticisi, Alpay TERAZİ – Satınalma Ambar Birim Yöneticisi
İletişim Tel: 0 232 2787378 Dahili:116, Email: atillayildiz@izmirjeotermal.com.tr
 
İlan olunur.
 
Sıra No Niteliği Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (İhale Başlangıç Bedeli) Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
1
FORD TRANSİT
(AÇIK KASA KAMYONET) 
2012 MODEL
BALÇOVA-İZMİR
51.377,11 TL
(kdv hariç)
6.062,50 TL

19.06.2018
Saat 11.00


İhale Evrakları :  Genel Şartname    -    Araç Satış Şartnamesi
  

 
SONUÇ İLANLARI
 
- İhale:2018/246766 Elektromanyetik Debimetre Alımı
Yaklaşık Maliyet: 137.840,19 TL
1nci Teklif: SEKON ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK OTOMASYON VE BİLİŞİM SAN TİC LTD ŞTİ
133.200  TL
2nci İNC ENDÜSTRİYEL A.Ş.
160.888 TL
 
 
- İhale:2018/132264 Ön İzoleli Çelik Çekme Boru ve Bağlantı Parçaları İstisna Mal Alımı
Yaklaşık Maliyet: 277.341,98 TL
1nci Teklif: YD TEKNİK PAZARLAMA MÜH DANIŞMANLIK İNŞ TAAH JEOTERMAL ENERJİ TUR SAN VE TİC LTD ŞTİ
241.582,38 TL
2nci Teklif: BAFA AGRO NATURA EK. GIDA TAR HAY SU ÜRÜN. YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞT. UYG EĞT VE ÜRETİM İNŞ TİC LTD ŞTİ
253.741 TL
3ncü İZOBOR BORU İMALAT JEO İNŞ ENERJİ VE SAN TİC LTD ŞTİ.
284.309,20 TL
 
 
- İhale:2018/205155 Yüksek Performanslı Kelebek Vana İstisna Mal Alımı
Yaklaşık Maliyet: 443.905,92 TL
1nci Teklif: PRODEM TEKNİK MALZEME MÜH TAAH ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ
273.720 TL
2nci Teklif: EBRO ARMATUREN OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ
535.140 TL
 
 
İdaremize ait bir adet araç satılıktır. İdaremize ait araç satış ilanına ait belgelere erişmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Araç Satış İhalesi Belgeleri
 

“Elektromanyetik Debimetre mal alımı gerçekleştirilecektir. 2018/246766 İKN li ihalemize katılmak isteyen firmaların, ekliTeklif Cetveli ve Teklif Mektubunu şartnamelere uygun olarak doldurarak en geç 29/05/2018 Salı günü saat 11.00 de şirketimiz adresinde olacak şekilde kapalı zarf içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir.”

2018/246766 İKN İhale Dokümanları

“ 2018 yılı Katodik Koruma işleri ihale edilecektir. İhale dokümanları aşağıdaki linktedir.. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 3 ncü maddesinin g bendi hükmünce istisna kapsamındadır.”

2018 Katodik Koruma İhale Dokümanları

Yüksek Performanslı Kelebek Vana Malalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 cu maddesinin g bendi esaslarına göre istisna kapsamındadır ve İdaremizin web sitesinde yayımlanan mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usullerin Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki linkte yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2018/205155 Bilgileri için tıklayınız.

 
“2018/132264 İKN li Ön İzoleli Çelik Çekme Boru ve Bağlantı Parçaları alımı yapılacaktır.
İsteklilerin  22.03.2018 saat 12.00 ye kadar tekliflerini İdaremize ulaştırması gerekmektedir.” 
İhale şartname ve diğer bilgiler için tıklayınız.
 
14/03/2018 tarihinde saat 15.00 de 2018/111011 İKN li eşanjör ve branşman montajı işleri hizmet alım ihalesi yapılacaktır.

2018/111011 İKN Teknik Şartnamesi     2018/111011 İKN Teklif Cetveli
 
 
07/03/2018 tarihinde saat 11.00 de 2018/96593 İKN li eşanjör ve branşman montajı işleri hizmet alım ihalesi yapılacaktır. Teknik Şartname Ektedir.

2018/96593 İKN Teknik Şartnamesi

“2018/96593 İKN li ihalemiz ihale tarih saatine kadar teklif veren bir firmanın katılımı ile başlamıştır. Teklif veren isteklinin teklifinin geçersiz olması üzerine; ihalede geçerli teklif bulunmadığından ihale iptal edilmiştir.
Yaklaşık Maliyet 171.640 TL”
 
 
 
"2017/439470 İKN Lİ Muhtelif Yerlerde Tamir ve Bakım İşleri Hizmet Alımı"
ihalemiz 20.09.2017 tarihinde saat 11.00 de şirket merkezimizde gerçekleştirilecektir.
Teknik ve İdari Şartname ve Teklif formu ektedir.

Link1-Teknik Şartname     Link2- İdari Şartname     Link3- Teklif Cetveli     Link4- Teklif Mektubu
 
 
“ Ultrasonik Kalorimetre mal alım ihalesi gerçekleştirilecektir."
İhalemiz istisna kapsamında olup, web sitemizde yayımlanan esas ve usullere göre 19.07.2017 tarihinde saat 11.00 de şirket adresimizde gerçekleştirilecektir.
İhale dokümanları, aşağıdaki linklerde bilgilerinize sunulmuştur.”

Link1-Teknik Şartname          Link2- Sözleşme Tasarısı      Link3- İdari Şartname
 
 
“Sonuç İlanları"

-  2017/339341 İKN li istisna kapsamında Ultrasonik Kalorimetre mal alımı ihalemiz,
415.860 TL bedel ile Madenerji firması uhdesinde kalmıştır.”
 
- 2017/70543 İKN li Yüksek Performanslı Kelebek Vana Alımı, Bedel:341.459 TL,
  Yüklenici: Ebro Armaturen Otomasyon Sistemleri San Tic Ltd. Şti.
 
- 2017/129428 İKN li Titanyum Plakalı Eşanjör Mal Alımı, Bedel:72.500 €,
  Yüklenici: Değişim Isı Teknik End. Ürünler Mak. San Tic Ltd Şti.
 
 
 
“Yüksek Performanslı Lug Tipi Kelebek Vana alınacaktır. Ekli dokümanlarda ihale hakkında bilgi verilmektedir."
  İKN: 2017/70543

Dokümanlar için tıklayınız.
 
 
 
“27.12.2016 tarihinde saat 11:00 de 2016/579280 İKN li 2017 yılı İşletme Muhtelif Kaynak ve Tamir İşleri ihalesi yapılacaktır. İhale dokümanları aşağıdadır.”

İdari Sartname     Teknik Sartname     Sözlesme Tasarısı     Birim Fiyat Teklif Cetveli    
 
 
 
“Absorbsiyonlu Chiller (Jeotermal Akışkan Kullanımlı) Mal Alımı" yapılacaktır. İhale belgeleri için aşağıdaki linkleri tıklayınız.
 
İKN:2016/464013
İhale Tarih-Saati: 14.11.2016-11.00

Görülen lüzum üzerine ihale tarihimiz 14.11.2016 Pazartesi günü Saat 11.00 e ertelenmiştir.
Gerekli düzenlemeleri buna göre yapmanız hususunda bilgilerinizi rica ederiz.
Not: Geçici Teminat Tarihi bu bağlamda ihale tarihi + Teklif Geçerlilik süresi + 30 gün olduğundan en erken 12.02.2017 tarihi olmuştur
 
 
 
 
İHALE İLANI

2016/322187 İKN li “2016-17 Muhtelif Kaynak ve Tamir İşleri” hizmet alımı istisna usulünde ihale edilecektir. İlgili belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 

İKN' si 2016/275290 olan ihale için Sonuç Bildirimidir:
Debi ve Fark Basınç Limitlemeli Oransal Balans Vanası ve Sistemi Mal Alımı 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 3ncü maddesin g bendi hükmünce istisna kapsamında,  gerçekleştirilmiştir.  İhaleye katılan firmalar ve teklifler ile ilgili bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.
 
İHALE İLANI

İKN' si 2016/275290 olan ihaleye ait belgeleri indirmek için lütfen tıklayınız.

“ Görülen lüzum üzerine ihalemizin aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 02.08.2016 tarih ve saat 11.00’e ertelenmesi uygun görülmüştür.”

İzmir Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Debi ve Fark Basınç Limitlemeli Oransal Balans Vanası Mal Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3ncü maddesin g bendi hükmünce istisna kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale esas ve usulleri internet sitemizde ilan edilmiştir.

İhale kayıt numarası : 2016/275290 
a) Adresi : Korutürk Mahallesi İmbat Sok No:64 Balçova İzmir
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 2590830-2775108
c) Elektronik posta adresi : info@izmirjeotermal.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : www.izmirjeotermal.com.tr
2-İhale konusu malın    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 403 adet Debi ve Fark Basınç Limitlemeli Oransal Balans Vanası
ve Sisteminin İstisna kapsamında Mal Alımı işidir.
b) Teslim Yeri : Balçova İZMİR
c) Teslim Tarihi : 6 ay
3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : İzmir Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.
b) Tarihi ve saati : 27.07.2016 Çarşamba günü saat 11:00
     
 

4 -İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İzmir Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

28.02.2024 saat 11:00'da 2024/260472 İK'neli "2024 Yılı Isı Sayaçları Muayene Hizmet Alım" ihale gerçekleştirilecektir. İhale dökümanları ektedir. Bilgilerinize rica ederiz. 
İhale Dokümanları