Kalorimetre Hakkında

1.Kalorimetre Nedir?
Kalorimetre cihazı ısıtmakta ve sıcak su temininde kullanılan suyun miktarını ve giriş ve çıkış sıcaklığının farkını ölçerek kullanılan enerji miktarını hesaplayan elektronik ünite.
2.Bina Kalorimetresi Nedir?
İJT’nin binaya ulaştırmış olduğu enerjinin ölçüm sayacıdır. İJT tüm faturalandırma hizmetini ana kalorimetre endeksi üzerinden gerçekleştirir.
3.Süzme Kalorimetre Nedir?
Bina tesisatına verilen enerjinin, daireler arasında paylaşımını yapılabilmesi için kullanılan daire girişinde bulunan sayaçtır.
4.Bina içi dağıtım tesisatınız süzme kalorimetre montajına uygun mu?
Apartman merspanen sahanlığında, daire girişlerinizde tesisat giriş vanalarınız, katlar arasında enerji taşıyan kolon hattı ile daireniz boru girişi arasında montaj için mesafe mevcutsa uygundur. İç tesisatınızın kalorimetreli sisteme uygun olup olmadığı konusunda danışmanlık hizmeti biçiminde İJT’den yardım talep edebilirsiniz (ücretsiz).
5.Süzme Kalorimetre Almak Zorunlumu?
Süzme kalorimetre kullanımı zorunlu değildir. Bu durumda bina girişine takılan "Bina Kalorimetresi ölçümü’’ esas alınır ve "Bina Kalorimetresi" tüketimine göre fatura Apartman Yönetimine tahakkuk edilir. Bina yönetimi kendi belirleyeceği esaslara göre (bkz 10. Madde) faturayı kullanıcılara pay eder.
6.Binamızda fatura paylaşımını, bina yönetimi yerine İJT’nin yapması mümkün mü?
İJT fatura paylaşımı yapabilmesi için öncelikle bina tesisatının İJT’nin süzme kalorimetresinin montaj şekline uygun olmalıdır. Apartman yönetimi daire girişlerine Süzme Kalorimetre takarak daire başı tüketimlerini ayrı ayrı ölçerek paylaştırabilir. Bina kalorimetresi tüketimi ile Süzme Kalorimetrelerin toplam değerleri arasında ortak kullanım ve kayıplar nedeniyle oluşan fark tüm dairelere İJT hesap yöntemi ile pay edilir.
7.Binamızda Kalorimetre kullanımını nasıl başlatabiliriz.
a. Binada oturan kat malikleri kurulunca kalorimetre ile paylaşım için ortak karar alınması ve apartman karar defterine bu kararın yazılıp onaylanması. (Bireysel kolon hatlı aboneler için uygundur.) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, kat maliklerinin tamamının abone olduktan sonra bina ana kalorimetre değerinden faturalandırılabilinir.
b. İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. ısınma sezonu başlangıcı olan 1 Kasım tarihinden önce kalorimetreye geçiş talep dilekçesinin bina yönetimi tarafından İJT’ye verilmesi sonrasında. İJT Abonelik sözleşmelerinin buna göre yenilenmesini takip ederek işlem başlatılır.
8.Bina sakinleri kalorimetre kullanmak istemiyor fakat kendi dairemde kalorimetre kullanmak istiyorum mümkün mü
Kalorimetre kullanımında ve enerji paylaştırılmasında esas; binaya verilen enerjinin faturalandırılarak bölüştürülmesi mantığıdır. Tek kullanıcı olarak kalorimetre kullanımında, ana kalorimetre üzerinden binada bulunan diğer enerji kullanan abonelerin enerji kullanım bedelleri ve ortak kolon kaybının enerji bedelinin hesaplanması mümkün olamayacağı için tek kullanıcının kalorimetre kullanımı mümkün değildir.
9.Binamızda merkezi ısıtma sistemi bulunmakta, fakat fatura paylaşımını bina yönetiminin yapmasını istemiyoruz bu durumda İJT fatura paylaşımı yapabilirmi?
İJT fatura paylaşımı yapabilmesi için öncelikle bina tesisatı İJT Süzme Kalorimetresinin montaj şekline uygun olmalıdır. Bunun için merkezi ısıtma sisteminin, bireysel kolon hatlı tesisata dönüştürülmesi durumunda İJT tarafından faturalandırma imkanı oluşabilir.
10.Binamızda merkezi ısıtma sistemi bulunmakta, fakat fatura paylaşımını bina yönetiminin yapmasını istemiyoruz bu durumda İJT istediği tadilatı yaptırmadan nasıl faturalandırabilir?
Merkezi ısıtma sistemini tadilat yapmadan, özel şirketler tarafından gerçekleştirilen, pay ölçer sistemlerinden destek alarak İJT ana kalorimetre enerji bedelinin faturalandırmasını yaptırabilirsiniz.
  Kalorimetre Kullanımının Avantajları  

 • Kullanım alanlarınızda sıcaklık kontrolü yaparak, enerji faturalarınızda tasarrufa gidebilirsiniz.
 • Tasarruflu kullanıma dikkat edilmesi demek ısınmamak anlamına gelmemektedir. Daha iyi ısınıp daha az bedel ödemek mümkündür.
 • Yapacağınız tasarrufla dikkat edeceğiniz hususlar nedeniyle, sıcaklık konforunuzdan ödün vermeden daha az bir ücretle daha iyi ısınma sağlayacaksınız.
 • Evinizin sıcak olduğunu hissettiğinizde pencere açmak yerine, kalorifer peteğinin termostatik vanasını ayarlayarak, enerji kaybının önüne geçmiş olacaksınız.
 • Üst katlarda bulunan yaşayanların ısınma problemleri son bulacaktır. Bina içersinde enerji balansı oluşacak ve tüm daireler eşit ve dengeli olarak ısınacaktır.
 • Kullanım alanlarınızı, tatile gittiğinizde ya da uzun süre boş kalacağı durumlarda enerji giriş vanalarınızı kapatarak, enerji bedelinden tasarruf edebilme imkânınız olacaktır.
 • Kullanım alanlarınızı 4 saat’ten uzun süreli olarak kullanmadığınız durumlarda konfor sıcaklığını düşürerek enerji faturalarınızda ciddi tasarruf edebilirsiniz. (Not: Ortam Sıcaklığını min 150C Altına Düşürmeden) Ortam sıcaklığını 10C düşürmek yaklaşık olarak %5 oranında enerji tasarrufu sağlarsınız.
 • 12 ay fatura ödemek yerine, enerji kullanılan aylar için toplam 7 adet fatura ödemesi gerçekleştirirsiniz.
 • Kullandığınız kadar enerjinin bedelini ödersiniz.
 • Kendi bütçenize ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacaksınız.
 • Enerjinin verimli kullanılması sonucunda tasarruf edilen enerji sayesinde yeni bölgelerde insanlar jeotermal ile ısınma şansı bulacaktır. Çevrenizde katı yakıtla yapılan ısınma azalacağı için daha temiz bir çevreye sahip olacaksınız.


- Hydrometer Isı Sayacı ÖRNEK Garanti Belgesi için tıklayınız.

- HYDROMETER SHARKY 775 Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

- ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası: 5627 Kabul Tarihi: 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:2/5/2007   Sayı:26510 Yayımlandığı Düstur: Tertip 5  Cilt:46 Sayfa: ilgili internet sayfası için tıklayınız.

-BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 ilgili internet sayfası için tıklayınız.

-Metrekareli sistemden, kalorimetrelei sisteme geçiş hakkında detaylı bilgi içeren abone bilgilendirme kılavuzuna erişmek için lütfen tıklayınız.