Yaz Döneminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yaz Döneminde Sıcak Su Kullanmayan Aboneler;

1. Bina tesisatı üzerinde  bulunan sirkülasyon pompalarının giriş ve çıkış vanalarından kapatılması.
2. Pompa tribünlerinin bloke olmaması için pompaların 15 günde bir  5 dk. Süreyle  giriş ve çıkış vanalarının açılarak çalıştırılıp sistem içindeki suyun sirküle edilmesinin sağlanması.
3. Apartman boşluğunda aşırı ısınma söz konusu olduğunda sistemdeki suyun akışı engellemek amacıyla termal devrenin giriş ve çıkış vanalarının kapatılması.
4. Bina tesisatı içindeki suyun paslanmalara ve kabuklaşmaya neden olup kış döneminde sorunlar yaşanmaması için suyun  kesinlikle boşaltılmaması. 

Yaz Döneminde Sıcak Su Kullanan Aboneler;

1. Bina içi tesisatlarında, pompa ve girişi çıkış vanaları vb. hiçbir şekilde değişiklik yapılmaması.

2. Apartman boşluğunda aşırı ısınma  söz konusu olduğunda Şirket teknik personeli tarafından  termal devredeki debi kontrol vanası ile ayarlamanın yapılmasının sağlaması.