Kalorimetre Sisteminde Faturamı Düşürmek İçin Ne Yapmalıyım?

Kalorimetre Sisteminde Fatura Miktarını Azaltmak İçin Ne Yapılmalıdır?


Kalorimetre sistemi tamamen enerji kullanımına bağlı oluğu için yapılacak ilk iş enerji tüketiminizde tasarruf yapmaktır. Tasarruf yapılırken konforunuzdan herhangi bir ödün
vermeden yapacağınız uygulamalar olduğu gibi konforunuzdan ödün vererek de yapılabilen işlemler vardır. Burada seçim aboneye aittir. Aşağıda enerji tasarrufuna ilişkin
tedbirler üzerinde yazılı olarak durulmuştur. Ayrıca konuttan uzun süreli ayrılma durumlarında yada konutun uzun süreli kapalı tutulacağı hallerde enerji vanalarının kapalı
durumda tutulması unutulmamalıdır.

1-Konut Isıtmasında Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

•Radyatörlerde Termostatik Vana kullanınız.
•Boylerde Termostat (Selenoid veya Termostat Vanası) kullanınız.
•Doğru havalandırma yapınız (Pencereleri kısa süreli, ama sonuna kadar açınız, uzun süreli ve az açık pencerelerde dışarı çok ısı gider, ancak içeri çok az temiz hava gelir.)
•Pencere ve kapıları izole ediniz (Bu şekilde % 5'e varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. (İzole ederken sünger kullanabilirsiniz.))
•Isıtıcıların verimli çalışmasını sağlayınız. (Etrafının minumum 15cm boşluk olması gerekir, etrafı boş ve açık olmayan radyatörler dışarıyı ısıtır.)
•Perdelerin radyatördeki hava sirkülasyonunu engellememesini önleyiniz.  Radyatörler perde ile kapatılmamalıdır.
•Geceleri oda sıcaklıklarını düşürebilirsiniz, (ortalama 18-20 °C), ancak tamamen soğutmayınız.
•Kullanılmayan odaların peteklerinin kapalı tutulması enerji tasarrufu sağlamaz, kullanılmayan odalarda minimum 15°C’ nin altına düşmeyecek şekilde tedbir alınmalıdır.
•Dört saatten çok dışarı çıkıyorsanız evdeki sıcaklığı düşürünüz.
•Duvarda, pencerede ve zeminde görünen çatlakları tamir ediniz.
•Çatınızı izole ediniz.
•Apartman giriş kapısına, kapı çek takınız.
•Kışın hava nemlendiricisi kullanınız. Hava kışın çok kuru olur ve kuru hava da soğukluk hissi uyandırır. Eğer bir nemlendirici alırsanız daha düşük sıcaklıklarda kendinizi
 daha rahat hissedersiniz ve kuru hava hem sizin sağlığınız için hem de mobilyalarınız için olumsuz sonuçlar yaratır.
•Pencerelerinizde çift cam (iki cam arasında hava) kullanınız. Bu şekilde camlardan oluşacak ısı kaybından %40-%50 sini tasarruf etmiş olursunuz.
•Bina altlarında kullanılan eşanjörden sonra takılmış olan debi ve sıcaklık kontrol vanalarının ayarı ile kesinlikle oynamayınız. Bu vanalar binaların maksimum ısı ihtiyacına
 göre ayarlanmıştır.

2-Enerji Tasarrufu İçin Basit Yalıtımın Yöntemleri:
Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile ısı kayıpları azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25’den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.
•Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından olan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve süngerler kullanınız. Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının %25 oranında
 kaybına neden olmaktadır. Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan alan pencerelerinizin perdelerini açık tutunuz.
•Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayınız.
•Radyatörlerden taşınım ve ışınım yoluyla çıkan ısı radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Dışarıya olan ısı kaybını önlemek için alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları
 yerleştiriniz.
•Odaların sıcaklığının artması halinde pencereleri açmak yerine termostatik vana ayarını bir alt seviyeye düşürünüz. Sıcaklık ayarlı termostatik vanalar kullanılarak
 oldukça büyük ısı tasarrufu sağlanabilir. Oda sıcaklığını 1°C arttırmak için yaklaşık % 6-15 oranında daha fazla enerji gerekmektedir.
•Jeotermal tesisatının apartman boşluğundaki dağıtım ve toplama borularının ve vanalarının yalıtımı ile enerji tüketimi azaltılabilir.
•Bildiğimiz gibi ısınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının ve çatıya çıkış noktalarının yalıtılması gerekir.
•Bina giriş kapılarının, çatı çıkış kapılarının ve bina merdiven boşluğu havalandırma pencerelerinin kapalı olması enerji tüketimini azaltacaktır.

3-Radyatörlerde Termostatik Vana Kullanımı:

Termostatik vanalar, üzerilerindeki hassas termostat grubu ile, radyatörden geçen suyun debisini ayarlayarak, mahallin istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlarlar.

Oda sıcaklığı 26 °C olursa ısınma maliyeti %52,
Oda sıcaklığı 25 °C olursa ısınma maliyeti %32
Oda sıcaklığı 24 °C olursa ısınma maliyeti %15 artacaktır.
Oda sıcaklığı 23 °C iken enerji tüketimi 100 ise;
Oda sıcaklığı 22 °C olursa tasarruf miktarı % 6,
Oda sıcaklığı 21 °C olursa tasarruf miktarı % 12,
Oda sıcaklığı 20 °C olursa tasarruf miktarı % 18 gerçekleşecektir.

- Mahallerde termostatik vana kullanımının avantajları
Her bir mahallin sıcaklığı farklı derecelere ayarlanabilir. Örneğin: (TS2164 Standardı)

Oturma Odası.........22°C (Termostatik Vana Ayar Noktası 3-4)
Salon ...............22°C (Termostatik Vana Ayar Noktası 3-4)
Yatak Odası..........20°C (Termostatik Vana Ayar Noktası 3)
Mutfak...............18°C (Termostatik Vana Ayar Noktası 2-3)
Banyo................26°C (Termostatik Vana Ayar Noktası 4-5) gibi.

Konfor sıcaklığının her bir mahal için ayrı ayrı seçilebilmesi ve sabit bir değerde tutulabilmesi, sistemin tüm mahaller için sürekli çalışmasını engellediğinden, yakıttan
tasarruf sağlar. Termostatik vana güneşten gelen ısıyı ve buna benzer dış faktörleri (aydınlatma, insanlar, ocak, fırın, bilgisayar v.b.) algılayabildiğinden, radyatör
üzerinden geçen suyun debisini azaltacağı için enerji tasarrufu sağlar.

- Kullanma Suyu Temini İçin Enerji Tüketiminde Tasarruf (Boyler Kullanımı)
Kullanma suyu depolarında (boylerlerde) sıcaklık kontrol sistemi (selenoid veya termostatik vana 40-45 °C’ ye ayarlı) olması daha az suyun dolaşmasını ve de daha az enerjiyle
istenilen su sıcaklığının elde edilmesi sağlanabilir. Eğer selenoid veya termostatik vana yoksa, ya da ayarı çok yüksek (60°C - 80°C gibi) ise su sıcaklığı hiçbir zaman bu
değere ulaşamayacağından, tüm radyatörler kapalı bile olsa boylerden sürekli bir enerji akışı olacaktır. Boylerlerin hacmi bazen ihtiyaçtan çok fazla olmaktadır. Bu durumda
belki hiçbir zaman kullanılmayacak miktarda fazla su sürekli ısıtılmak durumunda kalınacaktır.

Her türlü sorularınız ve arıza kaydı bırakmak için İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. Abone  Hizmetlerinin 0 232 278 73 78 (pbx) nolu telefonunu arayabilirsiniz.
Her türlü güncel bilgiye,enerji kesilen sokakların bilgilerine ve borç sorgulama servisine www.izmirjeotermal.com.tr adresindeki web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Şikâyet ve taleplerinizi elektronik ortamda info@izmirjeotermal.com.tr olan mail adresimize e-mail göndererek bildirebilirsiniz.